Arbitrazhi

Gjykata Ndërkombëtare e Arbitrazhit e ICC-së, është gjykata e arbitrazhit më e vjetër dhe me një njohje të gjerë botërisht. Ky institucion merret me zgjidhjen e konflikteve midis partnerëve dërkombëtarë në tregti me procedura të shpejta dhe të ndershme.

ICC Albania ju asiston juve në këtë fushë përmes;

  • Këshillimit të juristëve ekspertë në arbitrazh dhe ndërmjetësim;
  • Drejtimi i çështjeve të lidhura me arbitrazhin në vëmëndje të isntitucioneve shtetërore.
  • Organizimi i aktiviteteve me qëllim ngritjen e kapaciteteve të profesionistëve të cilët kërkojnë një angazhim në arbitrazh.
  • ICC Albania mund të nominojë arbitra për çështje të Gjykatës Ndërkombëtare të Arbitrazhit.

Për çështje në lidhje me arbitrazhin, ju lutem na kontaktoni në info@icc-albania.org.al