Grupi Këshillues i ICC-së për G20

G20 CEO logo

ICC ka krijuar Grupin Këshillues G20, i cili përfshin lider biznesi dhe CEO nga korporatat më të mëdha botërore. Ky grup ka për qëllim efikasitetin e politikave zhvilluese të G20 në shkallë globale.

Grupi synon të krijojë një zë të biznesit botëror, i cili do të jetë rezistent dhe legjitim; i njohur nga qeveritë e G20 si burimi kryesor i ekspertizës së biznesit në axhendën botërore të politikave.

Grupi  Këshillues i ICC-së për G20 është një platformë për bizneset botërore për të mundësuar të dhëna në punën e G20 në mënyrë të vazhdueshme. Grupi mobilizon ekspertizën politikë-bërëse në nivel ndërkombëtar dhe u kërkon organizatave të biznesit dhe kompanive, e të gjitha madhësive dhe të gjitha rajoneve nëpër botë, prioritete dhe rekomandime. Grupi përbëhet nga 30 Drejtorë Ekzekutivë dhe lider biznesi të cilët punojnë për të siguruar se zëri i biznesit dëgjohet nga qeveritë, publiku dhe media gjatë dhe pas Samitit

Për më shumë informacion, ju lutem klikoni këtu