Komisoni i Bankingut i ICC Albania

Përfaqësues nga banka, kompani sigurimi, zyra ligjore, kompani lizing u mblodhën për të nisur një grup pune nën tagrin e Komisionit të Bankingut të ICC Albania. Qëllimi do të ishte krijimi i një forumi dhe njësie rregull-bërëse për të gjithë lojtarët e institucioneve financiare, me një fokusim në financimin e tregtisë ndërkombëtare dhe shërbimeve dhe produkteve të tjera financiare.

Projektet për 2014 – 2015

  1. Përgatitja e një kompleti materialesh edukimi dhe promocionale mbi instrumentet bazë të financimi të tregtisë.
  2. Përkthimi në Shqip i publikimit te ICC-së Nr. 758 URDG (Rregullat Uniforme për Garancitë me kërkesë dhe publikimi i ICC-së Nr.600 UCP (Rregullat dhe Praktikat Uniforme per Kredite Dokumentare).
  3. Zhvillimi i një database statistikore mbi instrumentet e financimit të tregtisë për tregun shqiptar.
  4. Organizmi i aktivitetee të specializuara për profesionistë në financimin e tregtisë, sigurime, lizing dhe tematika të tjera në interes më të gjerë.


Anëtarët e komisionit


Kryetar i Komisionit

Ndue Maluta — Banka Kombetare Tregtare

Zëvendës Kryetar
Silva Velaj — Boga & Associates

Endrita Xhaferaj — Shoqata Shqiptare e Bankave
Brikena Karoqe* — Banka Kombetare Tregtare
Klaida Çekrezi* — Banka Kombetare Tregtare
Envi Hiçka — Haxhia & Hajdari
Adi Brovina* — Haxhia & Hajdari
Ilir Johollari Hoxha — Memi & Hoxha
Florina Gërra — Intesa SanPaolo Bank
Brunilda Vrapi* — Intesa SanPaolo Bank
Elda Poppa — Procredit Bank
Alda Kriqi (Dautaj) — Raiffeisen Bank
Migena Arkaxhiu* — Raiffeisen Bank
Ogert Shkrepa — Sigal Uniqa Group Austria
Arian Lilamani — Tirana Bank
Brisilda Bala* — Tirana Bank
Iva Nathanaili — Tonucci & Partners
Ervin Meço — Veneto Banka
Anita Huqi* — Veneto Banka

*Anëtarë alternativë.

Për të kontaktuar me komisionin e Bankingut, ju lutem na shkruani në info@icc-albania.org.al