Pse ICC Albania?

Përse të anëtarësohesh në ICC Albania?

  • Merrni informacion dhe raportime mbi mbledhjet e niveleve ndërkombëtare ku ministra, zyrtarë ndërkombëtarë dhe grupe ndërkombëtare si G20 dhe UN janë të pranishme.
  • Fitoni influencë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
  • Krijoni lidhje me një rrjet kompanish dinamike dhe me influencë në botë të të gjitha madhësive dhe sektorëve të ndryshëm.
  • Ndihmesë në përpilimin e rregullave në fushat e ekspertizës së ICC-së.
  • Merrni informacion mbi zhvillimet në politikë-bërje, legjislacione dhe rregullore në një fazë të hershme.
  • Shkëmbeni eksperienca praktike me ekspertë të tregtisë ndërkombëtare, arbitrazhit, legjislacionit tregtar dhe fushave të tjera.
  • Anëtarët e ICC-së zhvillojnë aftësitë dhe përfitojnë zbritje në publikimet, trajnimet dhe konferencat e ICC-së në të gjithë botën.
  • Të gjithë anëtarët e ICC Albania janë automatikisht anëtarë të ICC Paris dhe aplikimi pranë ICC Albania nënkupton aplikim pranë ICC Paris.